گیربکس خورشیدی

شرکت آریا صنعت عرضه کننده انواع گیربکس خورشیدی
گیربکس های خورشیدی از 4 بخش اصلی تشکیل شده اند که برخی از آنها بصورت واحد و برخی دیگر در چند مورد مورد استفاده قرار گرفته اند. اجزای اصلی گیربکس خورشیدی عبارتند از : دنده خورشیدی که در مرکز واقع شده است و تعداد آن واحد است، حلقه دنده که از داخل دنده شده و در واقع در بر گیرنده دیگر اجزا می باشد و تعداد آن واحد است، دنده های اقماری که بسته به نوع گیربکس خورشیدی معمولا 3 یا 4 عدد از آنها بکار گرفته شده است و انتقال حرکت دورانی بین رینگ یا حلقه با دنده خورشیدی را بر عهده دارند، نگهدارنده دنده های اقماری. گیربکس خورشیدی یکی از مهمترین اختراعات در عرصه صنایع مکانیکی می باشد که در آن انتقال قدرت بین دو محور موازی و یا هم راستا صورت می پذیرد. گیربکس های خورشیدی در بسیاری از ماشین آلات بصورت تک و گاهی بصورت مکرر در چند ردیف مورد استفاده قرار میگیرند.

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی

ورودی گیربکس های خورشیدی معمولا با گردش نگهدارنده دنده های اقماری که به یک محور متصل است صورت می پذیرد و خروخی نیز از طریق اتصال محوری در همان راستا بر روی دنده خورشیدی حاصل میشود. گیربکس خورشیدی سه نوع حرکت دارد که عبارتند از حرکت آرام که در آن رینگ ثابت بوده و با حرکت دنده های اقماری توسط نگهدارنده دنده خورشیدی نیز به گردش در می آید، حرکت تند که در آن انتقال قدرتی به دنده خورشیدی صورت نگرفته و با گردش دنده های اقماری حلقه خارجی به گردش در می آید و در نهایت حرکت برعکس که در این مورد جای ورودی و خروجی عوض شده و انتقال قدرت از دنده خورشیدی صورت می پذیرد. مبنای اصلی کار الکتروگیربکس های خورشیدی برابر بودن سرعت خطی دنده های اقماری با قطر کوچک و دنده خورشیدی با قطر بزرگتر است. برابر بودن سرعت خطی دنده ها در گیربکس خورشیدی سبب تفاوت سرعت زاویه ای آنها میشود. به عبارت دیگر سرعت خطی هر دنده حاصل ضرب شعاع در سرعت زاویه ای است یعنی r1a1=r2a2 و بنابراین شعاع کمتر به معنای سرعت زاویه ای بیشتر است.
ماکزیمم سرعت ورودی n1MAX
ماکزیمم گشتاور T2MAXنمایان گر ماکزیمم گشتاور قابل اعمال خروجی برای دوره های کوتاه و یا پیک های اتفاقی، به نحوی که به قطعات تحت تنش آسیبی وارد نگردد و در صورت استمرار اعمال چنین گشتاورهائی بر روی گیربکس به قطعات گیربکس آسیب وارد خواهد شد
نسبت تبدیل i:این مقدار بیانگر نسبت واقعی بین سرعت ورودی n1 و سرعت خروجی n2 است و در یک گیربکس خورشیدی از طریق ضرب نسبت تبدیل طبقات در یکدیگر حاصل می شود
ضریب کارکرد fs (Service factor):برای رسیدن به سایز صحیح گیربکس دنده خورشیدی، از ضریب تصحیح (fs) که در جدول صفحه بعد آورده شده استفاده کرده و در مقدار گشتاور درخواستی T2a ضرب شده و گشتاور به دست آمده ، معیار انتخاب گیربکس ما با ضریب کارکرد مورد نظر خواهد بود.
بازده گیربکس :بازده نمایان گر نسبت بین توان خروجی به ورودی می باشد. مقدار بازده گیربکس خورشیدی تک طبقه (Stage) برابر %۹۷ – %۹۸ است که این مقدار در موارد زیر کاهش می یابد.
با مشخصات فنی ثابت ولی شرایط کارکرد متغیر، گیربکس قابلیت تحمل گشتاورهای خروجی متفاوتی را دارا می باشد، به عنوان مثال اگر گیربکسی با ۶۵ درصد زمان کارکرد استاندارد ۸۲۰ نیوتن متر تحمل بار دارا باشد در صورت کاهش زمان کارکرد به میزان ۱۰ درصد همان گیربکس قابلیت تحمل گشتاور ۱۳۰۰ نیوتن متر را خواهد داشت.

گیربکس خورشیدی YILMAZ سری Pگیربکس خورشیدی YILMAZ سری P
|
75 KW
موجود
گیربکس خورشیدی ایلماز سری PTxxLگیربکس خورشیدی ایلماز سری PTxxL
|
50000 Nm
موجود
گیربکس خورشیدی میکسر بتن YILMAZگیربکس خورشیدی میکسر بتن YILMAZ
|
20000 Nm
موجود
گیربکس خورشیدی Apex سری ADگیربکس خورشیدی Apex سری AD
|
2000 Nm
موجود
گیربکس خورشیدی ROSSI ایتالیاگیربکس خورشیدی ROSSI ایتالیا
|
90 KW
موجود
گیربکس خورشیدی روسی ROSSI سری EP Seriesگیربکس خورشیدی روسی ROSSI سری EP Series
گیربکس روسی ROSSI
| ROSSI
3000 KN-m
موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation