پمپ پلیمری

شرکت آریا صنعت عرضه کننده انواع پمپ پلیمری :
پمپ پلیمری ازنوع

سانتریفیوژ می باشد و بسته به جنس اجزای آن، معمولا جهت جابجایی اسید و مواد خورنده مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ پلیمری گاها به غلط پمپ شیمیایی نامیده می شود که این نام از لحاظ فنی غلط می باشد.

مشخصات فنی پمپ پلیمری

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation