پمپ انتقال مواد

پمپ انتقال مواد به دسته ای از الکتروپمپ ها گفته میشود که از آن برای انتقال مواد شیمیایی یا ترکیبی استفاده می شود. پمپ انتقال مواد در دسته پمپ های گریز از مرکز قرار میگیرد که با بکار گیری پروانه دوار که جنس آن متناسب با نوع سیال انتخاب میشود ابتدا به افزایش سرعت سیال می پردازد. پمپ انتقال مواد در خروجی پروانه دارای یک دیفیوزر می باشد که با شکست سرعت سیال سبب افزایش فشار و در نتیجه بالا رفتن دبی می شود. پمپ انتقال مواد بصورت کلی شامل زیر دسته های پمپ های مواد شیمیایی، پمپ اسید، پمپ پلیمری و دسته های دیگری از پمپ ها که برای انتقال ترکیبات شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند می باشد.

مشخصات فنی پمپ انتقال مواد

پمپ انتقال مواد اغلب یا از جنس استنلس استیل انتخاب میشود که خود در برابر بسیاری خورنده های شیمیایی مقاوم می باشد و یا از جنس پلیمری. پمپ انتقال مواد از جنس پلیمری که از ترکیبات PP, PVC و یا ترکیبات پلیمری دیگر استفاده می کند در برابر بسیاری اسید های رقیق مقاوم می باشد. پمپ انتقال مواد برای انتقال مواد غیر خورنده که دارای ذرات جامد ترکیبی می باشند نیز مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت جنس پروانه الکتروپمپ بگونه ای انتخاب میشود که در برخورد با ذرات جامد دچار حداقل خوردگی و خراش شود.

پمپ انتقال مواد شیمیاییپمپ انتقال مواد شیمیایی
|
10 KW
موجود
پمپ انتقال مواد با بدنه استیل QHSپمپ انتقال مواد با بدنه استیل QHS
|
120 L/min
موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation