الکتروموتور

آلکتروموتورهای معمولی با کاربری های معمولی

مشخصات فنی الکتروموتور

الکتروموتور TEFCالکتروموتور TEFC
|

موجود
الکتروموتور WEGالکتروموتور WEG
WEG
| WEG

موجود
الکتروموتور آنسکرونالکتروموتور آنسکرون
|

موجود
الکتروموتور موتوژن الکتروموتور موتوژن
|

موجود
الکترموتور WEGالکترموتور WEG
|

موجود
الکتروموتور FFDالکتروموتور FFD
|

موجود
 الکتروموتور زیمنس آلمان الکتروموتور زیمنس آلمان
|

موجود
الکتروموتورهای چینیالکتروموتورهای چینی
|

موجود
الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ایالکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای
|

موجود
الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدارالکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار
|

موجود
الکتروموتور سه فاز آلومینیومیالکتروموتور سه فاز آلومینیومی
|

موجود
الکتروموتور ضد انفجار Siemensالکتروموتور ضد انفجار Siemens
Siemens
|

موجود
الکتروموتور سه فازصنعتی ژنالکتروموتور سه فازصنعتی ژن
|

موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation