الکتروموتور آسنکرون

شرکت آریا صنعت عرضه کننده انواع الکتروموتور:
این دستگاه از چندین قطعه ساخته شده که شامل منبع برق DC- محور- آهن ربا- ذغال هادی- آرمچیر و سوئیچ تغییر دهنده جهت جریان برق می باشد. این قطعه زمانی عمل می کند که ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار بگیرد. نیرویی که بر این ماده اعمال می شود، از سوی میدان است. موتور الکتریکی می تواند به صورت دوار و خطی باشند. در الکتروموتورهادوار بخش ثابت و متحرک از یکدیگر متمایز است واز چندین آهنربای الکتریکی ساخته شده است که بر روی یک قاب، سیم پیچی شده اند.
شرکت آریا صنعت آمادگی ثبت فروش سفارش باقیمت همکاری رادارد

مشخصات فنی الکتروموتور آسنکرون

مشخصات فنی الكتروموتور:
مشخصاتی كه روی پلاك الكتروموتورها می نويسند برای استفاده بهينه در طراحی و راه اندازی صحيح بكار می رود و شامل نكاتی می باشند كه گاهی بی توجهی به آن باعث بهره وری كمتر و خسارت به تجهيزات الكتريكی می گردد.

لذا پلاك خوانی الكتروموتورها كمك زيادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحيح كنتاكتور و بی متال و ... می نمايد.

مشخصاتی که روی پلاک ها نوشته می شود به طور معمول عبارتند از:

No: شماره ساخته شده توسط كارخانه

Type: شامل كليه مشخصات فنی الكتروموتور كه در كاتالوگ كارخانه موجود بوده و يا در مكاتبه با كارخانه بايد به آن اشاره شود و يا در هنگام خريد مشابه

A: حداكثر جريان مجاز الكتروموتور را نشان می دهد كه ميزان جريان نبايد بيشتر از مقدار فوق و بلكه هميشه الكتروموتور طوری انتخاب شود كه زير مقدار فوق كار كند.

V: ولتاژ كاری الكتروموتور می باشد كه نبايد ولتاژ بيشتر و يا كمتر به سيم پيچهای الكتروموتور اعمال گردد.

50HZ: الكتروموتور بايد در فركانس 50 هرتز كار كند (برق ايران).

60HZ: الكتروموتور بايد در فركانس 60 هرتز كار كند (فركانس برق برخی كشورها).

نكته: دور الكتروموتورها با فركانس ارتباط دارد لذا الكتروموتور كه در فركانس 50 هرتز مثلا 1500 دور می باشد همين الكتروموتور در فركانس 60 دورش ديگر 1500 نيست.

RPM: نشان دهنده دور الكتروموتور در يك دقيقه در روی شفت خروجی می باشد.

KW: مقدار توان الكتروموتور را نشان می دهد.
انواع حفاظتها طبق استاندارد DIN 40050


IP00: باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و آب

IP10: محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی - محافظ در مقابل آب

IP11: محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی - محفوظ در مقابل آب

IP20: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل آب

IP21: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط - ضد آب

IP22: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا

مايل با زاويه بيشتر از 30 درجه نسبت به افق

IP30: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – بدون محافظت در مقابل آب

IP31: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن - ضدآب

IP32: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن - محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا مايل با زاويه بيشتر از 30 درجه نسبت به افق

IP40: در مقابل كليه موارد فوق به غیر از عمق

الکتروموتور TEFCالکتروموتور TEFC
|

موجود
الکتروموتور WEGالکتروموتور WEG
WEG
| WEG

موجود
الکتروموتور آنسکرونالکتروموتور آنسکرون
|

موجود
الکتروموتور موتوژن الکتروموتور موتوژن
|

موجود
الکترموتور WEGالکترموتور WEG
|

موجود
الکتروموتور FFDالکتروموتور FFD
|

موجود
 الکتروموتور زیمنس آلمان الکتروموتور زیمنس آلمان
|

موجود
الکتروموتورهای چینیالکتروموتورهای چینی
|

موجود
الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ایالکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای
|

موجود
الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدارالکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار
|

موجود
الکتروموتور سه فاز آلومینیومیالکتروموتور سه فاز آلومینیومی
|

موجود
الکتروموتور ضد انفجار Siemensالکتروموتور ضد انفجار Siemens
|

موجود
الکتروموتور سه فازصنعتی ژنالکتروموتور سه فازصنعتی ژن
|

موجود

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation