الکتروموتور TEFC

الکتروموتور TEFC
ظرفیت : |    نوع : انواع الکتروموتور    
موجود | حداقل سفارش :  1
این الکتروموتور با ولتاژ 690 ولت و 6000 دور در دقیقه کار می کند.
الکتروموتور آسنکرون

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation