کاربری الکترموتور دو دور در جرثقیل دو سرعته

الکتروموتور های دو سیم پیچ در برخی از تجهیزات صنعتی برای ایجاد قابلیت تغییر سرعت در عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که در ساختمان الکتروموتور های ساده تنها از یک عدد سیم پیچ استفاده می شود الکتروموتور های دو سیم پیچ می توانند نقش اینورتر را در جرثقیل برقی دو سرعته ایفا می کنند.

جرثقیل های سقفی زنجیری که تا تناژ 10 تن از نوع برقی سه فاز مورد استفاده قرار می گیرند در سرعت عملکرد بالا تقریبا شبیه به جرثقیل های تک سرعته عمل می کنند اما سرعت کند آنها بسیار آهسته بوده و برای جایگذاری یک قطعه در موقعیت خاص بکار می رود. از این رو در اتصال این سری از جرثقیل های برقی دو سرعته یا از اینورتر استفاده می شود و یا از الکتروموتور دو سیم پیچ. بر روی دسته کنترل این دسته از جرثقیل ها دکمه حرکت لیفتینگ عمودی دارای دو مرحله بوده که با فشار اولیه جرثقیل با سرعت عادی و با فشار مجدد بصورت کند کار می کند. انواع الکتروموتور

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation