تفاوت لوب پمپ و پمپ دنده ای

زمانیکه صحبت از الکتروپمپ هایی با جریان نرم و ثابت در میان باشد یکی از انتخاب ها در انواع صنایع پمپ دنده ای و یا لوب پمپ ها هستند. در دو نوع الکتروپمپ یاد شده جریان دقیق و مشخصی از سیال را پمپاژ می کنند و در صنایع و در موقعیت مکانی که نیاز به دبی مشخصی از جریان سیال و البته میزان پایینی از دبی مد نظر باشد انتخاب مناسبی هستند. پمپ دنده ای اغلب با توجه به قیمت مناسب تری که دارد به لوب پمپ ترجیح داده میشود اما جریان ایجاد شده توسط پمپ دنده ای به اندازه جریان ناشی از لوب پمپ نرم و بدون ضربه نیشت. چرا که پمپ دنده ای دارای دنده های نوک تیز و زاویه دار بوده و در جریان سیال با حبس کردن میزان مشخص به انتقال جریان می پردازد. در حین این جریان سیال با نوک تیز دنده ها دچار برش هایی شده و گاهی در سیال حباب های ریزی نیز شکل می گیرند. در عوض لوب پمپ ها نوک تیز ندارند و این امر سبب حرکت نرم سیال میشود. این در حالی است که لوب پمپ ها در دسته الکتروپمپ ها با قیمت نسبتا بالا قرار دارند. لوب پمپ ها در بسیاری موارد از جنس استنلس استیل نیز تولید میوند.

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation