پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی دسته ای از پمپ های گریز از مرکز می باشد که در آن سیال بجای یک پروانه با عبور از چند پروانه که بصورت سری در کنار هم قرار دارند می گذرد. حداکثر هد پمپ طبقاتی بر خلاف پمپ گریز از مرکز تک که حداکثر 125 متر است می تواند به میزان قابل ملاحظه ای بالا تر رود. شایان ذکر است که در پمپ طبقاتی پمپ های گریز از مرکز بصورت سری بسته میشوند. در صورتیکه پمپ ها بصورت مواز بسته شوند هد تغییری نکرده و این دبی است که به میزان تعداد پمپ افزایش می یابد و در این صورت نام پمپ طبقاتی تعلق نمی گیرد. پمپ طبقاتی نیاز به نیروی محرک و الکتروموتوری قدرتمند برای به حرکت در آوردن ایمپلر های موازی دارد. با نصب پمپ طبقاتی هیچ تغییری در میزان دبی پمپاژ شده صورت نمی پذیرد و این تنها هد خروجی است که افزایش می یابد.

مشخصات فنی پمپ طبقاتی

هد پمپ های گریز از مرکز تک طبقه به میزان زیادی به شکل و نوع پره و سرعت دورانی بستگی دارد. زمانی که هد بسیار بالای پمپ نیاز باشد و قابلیت افزایش سرعت دورانی پروانه به سبب شرایط کاری و افزایش هد میسر نباشد پمپ طبقاتی راهکاری اقتصادی برای افزایش هد می باشد. در پمپ طبقاتی در صورتیکه تعداد طبقات بدون تغییر سرعت و ابعاد افزایش یابد، دبی خروجی تغییری نکرده بلکه هد و ارتفاع پمپاژ سیال افزایش می یابد. این در حالی است که با افزایش طبقات توان الکتروموتور متصل ورودی نیز می بایست افزایش پیدا کند. پمپ طبقاتی پند طبقه معمولا در کاربری های فشار بالا در نیروگاه ها و به عنوان پمپ تغذیه بویلر ها مورد استفاده قرار می گیرند. شایان ذکر است که تعداد طبقات در پمپ طبقاتی بصورت ضریب دار به افزایش هد خروجی منجر نمیشوند بدین معنا که هد پمپ طبقاتی 2 طبقه دو برابر هد پمپ تک نمی باشد.

پمپ طبقاتی KSBپمپ طبقاتی KSB
|
700 L/H
موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation