جایگزینی پمپ طبقاتی بجای پمپ پیستونی

جایگزینی پمپ طبقاتی بجای پمپ پیستونی

در صنایع کاملا بدیهی است که در جایی که نیاز به هد بالا در پمپاژ سیالات باشد از پمپ پیستونی استفاده میشود. باقی دیگر انواع الکتروپمپ مانند پمپ دنده ای که دقت پمپاژ سیال با دبی مشخصی دارد و پمپ گریز از مرکز دبی بالایی را تولید می کند در زمینه پمپاژ سیال تا ارتفاعات بالا ضعیف هستند. این خاصیت پمپ پیستونی به سبب بهره گیری از توان انفجاری ایجاد شده در ساختار سیلندر و پیستونی است که یک نیروی مکانیکی بسیار قدرتمند در مقایسه با نیروی مکانیکی تبدیلی توسط الکتروموتور می باشد. پمپ طبقاتی که با بکار گیری چند پمپ گریز از مرکز بصورت سری استفاده می کنند با حفظ دبی بالای ایجاد شده توسط پمپ گریز از مرکز تا حددودی مشکل هد پایین آن را حل می کند.


دلیل اصلی جایگزینی پمپ پیستونی با پمپ طبقاتی


پمپ پیستونی با وجود اینکه مشکل هد پایین جریان سیال را تا اندازه بسیاری حل می کند یک ضعف بزرگ دارد که در میان تمام الکتروپمپ ها مختص پمپ پیستونی می باشد که این ضعف عدم ایجاد جریان یکنواخت است. در هر بار پمپاژ سیال توسط پمپ پیستونی میزان مشخصی از سیال در داخل محفظه سیلندر حبس شده و پمپاژ میشود. پمپ در مرحله بعد وارد مکش شده و جریان سیال قطع میشود. پمپ طبقاتی این مشکل را ندارد و جریان ایجاد شده توسط آن از نوع جریان دائمی است. لازم به ذکر است که توان انتقال سیال به ارتفاعات توسط پمپ طبقاتی دارای محدودیت هایی است و از این لحاظ به پای پمپ پیستونی نمی رسد.

پمپ طبقاتی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation