پمپ گریز از مرکز

پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ که برای انتقال مایعات از آن استفاده میشود به پمپ پروانه ای نیز معروف می باشد و جزو الکتروپمپ های پر کاربرد با هد و دبی بسیار متغیر می باشد. پمپ گریز از مرکز معمولا به سبب دبی انتقال بسیار بالا، قابلیت تطابق مریال و ساختار در برابر مواد خورنده، پتانسیل های ترکیبی و طراحی مکانیکی ساده در صنایع مختلف مانند صنایع آب و فاضلاب، کشاورزی، نفت و بنزین و پمپاژ های صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. مبنای کار پمپ گریز از مرکز انتقال مایعات از طریق تبدیل انرژی سینتیک دورانی به انرژی هیدرو دینامیکی می باشد. انرژی سینتیک دورانی معمولا توسط یک الکتروموتور تامین میشود. مایع در بدو ورود به پمپ گریز از مرکز در راستای شافت دوار از پشت پروانه وارد شده و تحت گردش پروانه و نیروی گریز از مرکز شتاب حرکت آن افزایش پیدا کرده و با حرکت شعاعی وارد یک محفظه دیفیوزر میشود و با افزایش فشار از این محفظه خارج میشود.

مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز

پمپ گریز از مرکز نیز مانند انواع دیگر توربوماشین ها و الکتروپمپ ها بر مبنای قانون دوم نیوتن مبنی بر تبدیل ممنتوم زاویه ای عمل می کند. بر طبق این قانون تغییر در ممنتوم زاویه ای برابر با مجموع ممنتوم های خروجی می باشد. ممنتوم های زاویه ای در ورودی و خروجی، یک گشتاور خارجی ناشی از حرکت الکتروموتور و ممنتوم های اصطکاکی ناشی از تنش برشی بر پروانه و دیفیوزر پمپ گریز از مرکز وارد می شوند. در پمپ های گریز از مرکز نقش پروانه یا ایمپلر افزایش سرعت حرکت مایع می باشد. با ورود مایع به دیفیوزر در خروجی پمپ گریز از مرکز دیفیوزر سرعت مایع را کاهش و فشاز آن را افزایش می دهد که یکی از قوانین مکانیک سیالات می باشد. بدین معنا که در جریان سیالات زمانیکی سطح مقطع عبور سیال کاهش پیدا می کند سرعت افزایش و فشار کاهش می یابد و برعکس با افزایش سطح مقطع عبور سرعت کاهش و فشار افزایش پیدا می کند و سرعت و فشار در جریان مایعات نسبت عکس دارند.

پمپ گریز از مرکز KSB آلمانپمپ گریز از مرکز KSB آلمان
|
716 m3/h
موجود
پمپ گریز از مرکز KAWAMOTO سری GE-G-2Mپمپ گریز از مرکز KAWAMOTO سری GE-G-2M
|
3600 rpm
موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation