دلایل کاهش فشار خروجی پمپ گریز از مرکز

دلایل کاهش فشار خروجی پمپ گریز از مرکز

کاهش فشار خروجی پمپ گریز از مرکز که خود سبب کاهش میزان هد و ارتفاع پمپاژ آن می باشد دلیلی برای بازبینی و تعمیر آن محسوب میشود. از دلایل اصلی کاهش فشار در این دسته از الکتروپمپ ها نشتی آن می باشد که به سبب ایجاد شکست و اختلال در سیل مکانیکی و یا پارگی و خوردگی آن می باشد که در این صورت با تعویض سیل مکانیکی این مشکل حل می شود. از دلایل دیگر کاهش افت فشار در پمپ گریز از مرکز می توان به بسته شدن و یا تنگ شدن دریچه های ورودی و خروجی که اغلب بر اثر جمع شدن رسوب و صلب شدن آن در این محفظه ها نی باشد. در صورتیکه NPSH کافی وجود نداشته باشد و یا جریان سیال مورودی دارای حباب هایی از هوا باشد نیز میزان فشار خروجی پمپ گریز از مرکز کاهش پیدا می کند. در صورتیکه اتصال الکتروپمپ بخوبی صورت نگرفته باشد و یا پروانه دچار شکست، خروج از محور اصلی و یا یکی از پره های آن دچار تغییر زاویه شده باشد نیز فشار خروجی پمپ گریز از مرکز با کاهش همراه میشود. شایان ذکر است در مورد آخر پمپ با لرزش هایی نیز مواجه می شود.

پمپ گریز از مرکز

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation