الکتروموتور دو دور

الکتروموتور دو دور بصورت کلی در دو دسته اصلی الکتروموتور دو دور با دو سیم پیچ جدا از هم و الکتروموتور دو دور با سیم پیچ دالاندر تقسیم بندی میشود. الکتروموتور دو دور دالاندر با نام دو سرعته یا قطب متغیر نیز خوانده میشوند که نوعی موتور هستند که در آن سرعت الکتروموتور با تغییر تعداد قطب ها از طریق تغییر اتصالات سیم پیچ در داخل الکتروموتور تغییر می کند. الکتروموتورهای دو دور میتواند گشتاور ثابت یا متغیر بر حسب نوع استاتور سیم پیچ داشته باشند. این سری از الکتروموتورها به یاد مخترع سوئدی رابرت دالاندر نامگذاری شده اند.

مشخصات فنی الکتروموتور دو دور

الکتروموتور هایی با دو سیم پیچ مجزا دارای پولاریتی و قطب های بسیار متفاوتی می باشند و قابلیت ایجاد نسبت های سرعت متفاوتی را ایجاد می کنند این در حالی است که الکتروموتور دو دور با سیم پیچ دالاندر تنها قابلیت ایجاد قطب هایی با نسبت سرعت 2:4 و 4:8 و 6:12 را دارند. نسبت قدرت الکتروموتورهای دو دور میتواند بسیار متفاوت در محدوده ای مشخص متناسب با گشتاور ایجاد شده در سرعتی مشخص باشد. اغلب الکتروموتور های دو دور از نوع سه فاز هستند و سرعت دور تند آنها دو برابر سرعت دور کند (در طرح تک سیم پیچ دالاندر) آنها است. پر کاربردترین نوع الکتروموتور دو دور دالاندر با سرعت های 500/1000، 750/1500، 1500/3000 تولید و عرضه می شوند. نسبت دور کاری در الکتروموتور دو دور با دو سیم پیچ مجزا با تک سیم پیچ دالاندر متفاوت بوده و ترکیباتی کاملا متفاوت از سرعت و خارج از نسبت 2:1 در آنها ایجاد میشود. سرعت های پر کاربرد الکتروموتور دو دور با دو سیم پیچ مجزا عبارتند از 1000/1500، 750/1000، 750/3000.

الکتروموتور دو دور 3 فازالکتروموتور دو دور 3 فاز
|
18.5 KW
موجود
الکتروموتور دو دور موتوژن 3 فاز دالاندرالکتروموتور دو دور موتوژن 3 فاز دالاندر
|
0.55 KW
موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation