نحوه جبران هد پایین در پمپ گریز از مرکز

نحوه جبران هد پایین در پمپ گریز از مرکز

پمپ گریز از مرکز که در واقع پر مصرف ترین نوع الکتروپمپ صنعتی می باشد که در شکل های مختلف و با بکار گیری متریال های مختلف تولید میشود دارای دبی جریان و نرخ جریان سیال بالایی است که از مزیت های پمپ گریز از مرکز محسوب میشود. اما با وجود دبی بالا اغلب پمپ های گریز از مرکز دارای هد و ارتفاع پمپاژ سیال پایینی هستند. برای جبران این کمبود هد معمولا با بستن چند پمپ گریز از مرکز بصورت سری در پمپ طبقاتی بصورت 2 الی 5 طبقه با حفظ دبی بصورت ثابت به افزایش هد می پردازند. لازم به ذکر است با استفاده از 2 طبقه پمپ گریز از مرکز در پمپ طبقاتی هد به میزان 2 برابر افزایش نمی یابد و این افزایش هد بصورت ضریب دار بر حسب تعداد طبقات می باشد. بنابراین شاید با استفاده از 5 طبقه پمپ گریز از مرکز هد پمپ به میزان 3 برابر یا حتی کمتر افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است در صورت موازی بستن استیج های مختلف پمپ این دبی است که با ثابت بودن هد بالا میرود.

پمپ گریز از مرکز

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation