پمپ طبقاتی KSB

پمپ طبقاتی KSB
ظرفیت : 700 L/H |    نوع : گریز از مرکز    
موجود | حداقل سفارش :  1
پمپ طبقاتی از نوع گریز از مرکز KSB در دو نوع فشار بالا، و فوق فشار با ورودی ساده و دو ورودی با بدنه بردیده بصورت محوری و شعاعی تولید شده است. این الکتروپمپ برای کاربری های آبرسانی عمومی و همچنین کاربری در تبدیل انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربری های دیگر این پمپ طلقاتی می توان به نمک زدایی آب دریا ها اشاره نمود. از این سری پمپ طبقاتی در گان و تفنگ برف نیز استفاده می شود.
پمپ طبقاتی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation