نیروی محرک پمپ طبقاتی

نیروی محرک پمپ طبقاتی

پمپ های طبقاتی از نوع پمپ گریز از مرکز هستند و نیروی محرک آنها نیز توسط الکتریسیته تامین می شود. اما با این حال برخی از پمپ های گریز از مرکز تک طبقه بصورت تک فاز نیز عمل می کنند. این در حالی است که الکتروپمپ طبقاتی به سبب دارا بودن چند موتور مجزا و نیاز به حرکت در آوردن چند پروانه تنها بصورت 3 فاز تولید می شود. در صورتیکه نیاز به هد بالا در سیستم ها با وجود برق تک فاز وجود داشته باشد پیشنهاد می شود از پمپ طبقاتی استفاده نشده و به دنبال انواع دیگر الکتروپمپ جایگزین باشید. البته با توجه به استفاده خاص پمپ طبقاتی در صنایع سنگین مانند نیروگاه ها اغلب مشکلی برای دسترسی به پمپ طبقاتی نیست.

پمپ طبقاتی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation