پمپ های انتقال مواد پلیمری و استیل

پمپ های انتقال مواد در صنایع وظیفه ایجاد جریان هیدرولیک با انواع مواد شیمیایی مختلف برای اهداف مختلف را بر عهده دارند. از پمپ انتقال مواد گاهی صرفا برای انتقال مواد شیمیایی از یک نقطه به نقطه دیگر و در واقع بعنوان وسیله حمل استفاده میشود و گاهی نیز با جریان انداختن واد شیمیایی که گاهی اسید نیز هستند برای شستشوی خطوط جریان سیال استفاده میشود. پمپ پلیمری که دارای برخی اجزای اصلی در تماس با سیال خورنده از جنس پلیمری است از جمله کاربردی ترین نوع پمپ انتقال مواد است. از پمپ پلیمری تحت نام پمپ اسید نیز یافت میشود هر چند کلیه مواد شیمیایی منتقل شده توسط این سری الکتروپمپ ها اسید نیستند بلکه بسیاری از آنها سیال های صنعتی، مواد شوینده و استریل هستند. جنس پروانه، شافت مرکزی و تانک پمپ پلیمری از PVC و یا ترکیباتی متفاوت از آن می باشد.

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation