صفحه های گیربکس خورشیدی

گیربکس های خورشیدی یکی از انواع کاربردی گیربکس های صنعتی می باشند که در سایز های مختلفی نیز بکار گرفته شده اند. گیربکس خورشیدی دارای قدرت انتقال گشتاور بالایی بوده و با دقت بسیار بالایی نیز تولید می شود. دو نوع مختلف گیربکس های خورشیدی شامل گیربکس های دنده داخلی و دنده خارجی می شوند. یکی از اجزای مهم گیربکس های خورشیدی صفحه های اصطکاکی گیربکس هستند.


صفحه اصطکاکی گیربکس


صفحه های اصطکاکی گیربکس اغلب بصورت پره ای یا دنده ای تولید می شوند و بصورت دوبل یعنی زوجی از صفحه آهنی با صفحه اصطکاکی که می تواند صفحه برنزی و یا صفحه گرافیتی باشد بکار گرفته می شود. صفحه های اصطکاکی بسته به اینکه در چه شرایطی کار می کنند، با روغن در تماس هستند یا خیر از متریال های مختلفی استفاده می کنند. صفحه های برنزی بکار گرفته در داخل گیربکس های خورشیدی اغلب دارای مقاومت سایشی بالاتری در قیاس با صفحه های گرافیتی هستند. استفاده از صفحه های اصطکاکی بصورت ست صورت گرفته و بعنوان مثال یک ست شش تایی از زوج گرافیتی و آهنی مورد استفاده قرار می گیرند.

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation