از پمپ پلیمری در انتقال کدام مواد استفاده میشود.

از پمپ پلیمری در انتقال کدام مواد استفاده میشود.

بصورت کلی باید گفت پمپ پلیمری اساسا برای انتقال سیالات با ویژگی های خورندگی بالا و اکسید کننده ها استفاده میشود. این خورنده های صنعتی می توانند شامل اسید های رقیق و ترکیبات شیمیایی که اغلب ترکیبات کلریدی و سدیم دارند و در اصطلاح صنعتی به نمک های صنعتی نیز شهرت دارند طبقه بندی می شوند. پمپ پلیمری بصورت کلی در دسته الکتروپمپ های قدرتمند طبقه بندی نمیشوند بلکه بیشتر پمپ های کاربردی هستند که جایگزین پمپ های قدرتمند تر فلزی شده اند. برخی از موارد استفاده از پمپ پلیمری در انتقال گازوئیل، سوخت دیزل، روغن، آب نمک، فاضلاب، آب های زیر زمینی، آب قابل شرب، دوغاب و دوغاب خاکستر، پودرها، گازها و ذرات جامد اشاره نمود. بطور کلی کاربری پمپ پلیمری در انتقال مواد صنعتی خنک کننده ها، بتن، فلزات مایع و روان کننده ها بصورت نا محدودی در صنایع صورت می گیرد.

پمپ پلیمری

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation