گیربکس خورشیدی با کاربری دریایی

گیربکس خورشیدی با کاربری دریایی

گیربکس خورشیدی با کاربری دریایی هم بصورت تک محور ورود و تک محور خروج و هم بصورت چند محور ورود و چند محور خروج تولید شده و کاربری آنها اغلب برای ژنراتور ها و دکل های حمل و جابجایی بار می باشد. این گیربکس های خورشیدی در انواع قایق های دریایی، کشتی های کروز و کشتی های مسافر بری نیز بکار گرفته می شوند. بسته به فضا و نحوه مهندسی قرار گیری انواع گیربکس خورشیدی با محور افقی و عمودی طراحی و تولید شده اند. گیربکس های خورشیدی دریایی قابلیت انتقال نیروی مناسب حاصل از حرکت موتور دیزل کشتی های تجاری را نیز بر روی پروانه و ایمپلر دارند. این گیربکس ها همچنین در انتقال قدرت پمپ های جت و ساکشن های پرس نیز بکار گرفته می شوند.

گیربکس خورشیدی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation