کوپلینگ و اتصال الکتروموتور با گیربکس خورشیدی

کوپلینگ و اتصال الکتروموتور با گیربکس خورشیدی

اتصال الکتروموتور ها با گیربکس خورشیدی به دو صورت اتفاق می افتد. در اغلب موارد یک سیستم کوپلینگ بین دو سیستم و دو ماشین ارتباط بر قرار می کند. این سیستم که در واقع یک مکانیزم چرخدنده ای دارد سیستم کوپلینگ نامیده می شود که در بسیاری از اتصالات ماشین های صنعتی دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اما به جز استفاده از سیستم کوپلینگ در اتصال گیربکس خورشیدی با الکتروموتور ها گاهی این اتصال بصورت مستقیم در مورد گیربکس های هالوشافت اتفاق می افتد و در این اتصال شافت خروجی الکتروموتور بصورت مستقیم وارد شافت ورودی گیربکس خورشیدی شده و انتقال گشتاور و کاهش سرعت بصورت مستقیم اتفاق می افتد.

گیربکس خورشیدی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation