انتخاب گیربکس خورشیدی بر چه مبنایی صورت می پذیرد

انتخاب گیربکس خورشیدی بر چه مبنایی صورت می پذیرد

در انتخاب گیربکس های صنعتی معیارهای بسیار زیادی دخیل هستند. در بسیاری از مواد در واقع گیربکس ها انتخاب نمیشوند بلکه جایگزین میشوند و امر انتخاب گیربکس خورشیدی و یا غیر خورشیدی در واقع توسط تولید کننده ماشین آلات صورت می پذیرد و نه مصرف کننده. بدین معنا که در صورتیکه بر روی یک دستگاه مکانیکی گیربکس خورشیدی نصب شده باشد مصرف کننده ماشین نیز در صورت از کار افتادن گیربکس تابع بروشور تولید کننده بوده و تمام توان خود را برای جایگزینی گیربکس با الکتروگیربکس مشابه با نوع اتصال ورودی و خروجی یکسان و با توان و گشتاور برابر انجام می دهد. اما در انتخاب و نصب گیربکس خورشیدی قطعا معیار اول مشخصات مکانیکی مانند گشتاور خروجی، نسبت و توان ورودی و خروجی، نوع الکتروموتور محرک، نوع کوپلینگ اتصال و در صورت عدم نیاز استفاده از گیربکس هالوشافت از جمله این موارد می باشد. در وحله دوم فاکتور هایی چون مقاومت در برابر خوردگی، آلودگی صوتی، قابل دسترس بودن لوازم یدکی و ... مورد توجه قرار می گیرد.

گیربکس خورشیدی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation