جنس بدنه و اجزای گیربکس شافت مستقیم

جنس بدنه و اجزای گیربکس شافت مستقیم

گیربکس های شافت مستقیم اغلب بگونه ای کار می کنند که میزان ضربه ایجاد شده از حرکت اجزای آنها به نسبت بسیاری دیگر از تنواع گیربکس پایین تر می باشد. از این رو در اغلب مواقع بدنه الکتروگیربکس شافت مستقیم SEW از جنس چدن تولید میشود، هر چند که بسته به تولید کننده در مواردی نیز از آلیاژ های فولادی استفاده میشود. در صورت استفاده از گیربکس شافت مستقیم در ماشین های مسابقه ای برای داشتن وزن سبک تر گاهی از آلیاژ های سبک و با استحکام آلومینیوم نیز در تولید گیربکس شافت مستقیم استفاده میشود. دنده ها و شافت گیربکس شافت مستقیم برای دارا بودن حداکثر مقاومت و استحکام بالاخص سختی سطحی برای مقابله با سایش از فولاد آب دیده تولید شده اند.

گیربکس شافت مستقیم

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation