فیلتر مصرفی بر روی کمپرسور

فیلتر مصرفی بر روی کمپرسور

کمپرسور ها از انواع متعددی فیلتر آلات صنعتی استفاده می کنند. از فیلتر هوا گرفته که اغلب به شکل استوانه ای و در ورودی موتور اسکرو برای حذف آلاینده ها از هوای ورودی به کمپرسور استفاده می شود تا انواع فیلتر روغن و حتی هیدرولیک. یکی از اصلی ترین فیلتر های مصرفی بر روی کمپرسور ها تحت نام فیلتر سپراتور کمپرسور می باشد که نقش جدا کننده روغن از هوای خروجی از پمپ اسکرو کمپرسور را ایفا می کند.

برای ایجاد روان کاری بهتر و به منظور جلوگیری از خروج هوا در مراحل فشرده سازی از بین پره های هلیکال پمپ اسکرو دائم روانکاری صورت می پذیرد. این امر سبب می شود هوای خروجی از کمپرسور دارای ذرات روغن معلق باشد که کاربری فیلتر های سپراتور برای حذف روغن از هوا و بهبود کیفیت هوای خروجی از کمپرسور امری ضروری است.

کمپرسور

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation