پیچ و مهره اتصالی کمپرسور ها

پیچ و مهره اتصالی کمپرسور ها

کمپرسور ها اغلب دارای یک پمپ اسکرو هستند که از یک طرف به مکش هوا پرداخته و در طرف دیگر هوا را با فشار بسیار بالایی تحویل می دهد. کمپرسور ها در بسیاری کاربری های صنعتی نقش مولد را ایفا کرده و از هوای فشرده بعنوان عامل ایجاد حرکت مکانیکی استفاده می کنند. اتصالات کمپرسور ها از نوع اتصالات صنعتی محسوب می شوند بدین معنا که می بایست از پیچ های صنعتی که اغلب به شکل پیچ شش گوش و گاهی نیز آلن هستند در این اتصالات استفاده شود. سایز پیچ و مهره مصرفی بر حسب سایز و ابعاد کمپرسور متفاوت خواهد بود.

کمپرسور

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation