انواع دنده بکار رفته در ساختار الکتروگیربکس

انواع دنده بکار رفته در ساختار الکتروگیربکس

بطور کلی 8 نوع دنده در داخل الکتروگیربکس ها بکار می رود که هر یک به گیربکس مشخصه مکانیکی ویژه ای از سرعت و راندمان، جهت های ورودی و خروجی متنوع، نسبت تبدیل سرعت و گشتاور خروجی می دهد. معمول ترین نوع دنده ها Spur Gears هستند که دنده های ساده و بدون انحنای محوری دارند. از این نوع دنده ها اغلب در پمپ دنده ای استفاده میشود. دسته دوم دنده های بکار رفته در الکتروگیربکس ها دنده های هلیکال Helical Gears هستند که در واقع دنده هایی مورب بر روی سطح خارجی استوانه های فولادی می باشند. دسته سوم دنده ها دنده های RACK and PINION هستند که کاربرد چندانی در تولید گیربکس های صنعتی ندارند. دسته بعدی دنده های بکار رفته در تولید گیربکس های Bevel Gears هستند که دنده هایی بر روی سطوح مخروطی را تشکیل می دهند. دنده های کرمی شکل Worm Gears دسته دیگری از دنده ها هستند که از آنها به وفور در گیربکس حلزونی استفاده میشود.

الکتروگیربکس

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation