مزایا و معایب گیربکس هالوشافت

مزایا و معایب گیربکس هالوشافت

در مقایسه و با دید کلی میتوان گفت هر چند گیربکس های هالوشافت دارای معایبی هستند اما بطور کلی مزایای آنها از معایب آنها بیشتر است. اتصال سریع و بدون نیاز به سیستم کوپلینگ که نه تنها به وزن کلی سیستم اضافه می کند بلکه دارای هزینه های زیادی است از مهمترین مزایای گیربکس هالوشافت می باشد. این مزیت با عیب هایی نیز همراه است و آن زمانی است که برای یافتن گیربکس با قطر داخلی شافت مناسب برای اتصال با الکتروموتور هدر میرود. همچنین گیربکس هالوشافت در برابر تنش های پیچشی بالاخص در صورتیکه ضخامت یا اختلاف قطر داخلی و قطر خارجی شافت کم باشد دچار ضعف هایی بوده و پیچ می خورد. اما با توجه به اینکه نسبت توان به وزن در گیربکس هالوشافت حدود 44% بالاتر از این نسبت برای گیربکس های شافت صلب می باشد این انتخاب همواره یک انتخاب کاملا مهندسی بوده که می بایست با دقت و محاسبات دقیق صورت پذیرد.

گیربکس هالوشافت

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation