مقایسه قابلیت های پمپ اسید دیافراگمی و گریز از مرکز

مقایسه قابلیت های پمپ اسید دیافراگمی و گریز از مرکز

اغلب پمپ های اسید یا از نوع گریز از مرکز هستند یا از نوع دیافراگمی. شاید تنها شباهت نوع و کاربری این دو نوع پمپ اسید متریال بکار رفته در تولید تانک و مخزن سیال و اسید می باشد که اغلب از جنس پلیمری PVC و یا ترکیبات جایگزین می باشد. در مقایسه پمپ اسید از نوع پمپ دیافراگمی و پمپ گریز از مرکز باید گفت میزان هد ایجاد شده توسط پمپ اسید دیافراگمی اغلب بالاتر از هد ایجاد شده توسط الکتروپمپ گریز از مرکز می باشد. علاوه بر این از آنجا که پمپ دیافراگمی به جای استفاده از پروانه دوار بر خلاف پمپ گریز از مرکز از هوای فشرده و بصورت پنوماتیکی برای انتقال سیال استفاده می کند آثار ناشی از خوردگی اسید در این سری از الکتروپمپ ها اندک و اغلب بر روی بدنه مخزن می باشد. در عوض در مقایسه دبی ایجاد شده دو مدل پمپ اسید یاد شده اغلب ارجحیت با پمپ اسید گریز از مرکز می باشد.

پمپ اسید

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation