محدودیت های پمپ دنده ای

محدودیت های پمپ دنده ای

پمپ های دنده ای قابلیت مکش خودکار داشته و از این رو قابلیت کار با گازها و بصورت خشک را نیز دارند . با این خال قابلیت مکش و راندمان کاری آنها در کار با مایعات و بصورت تر افزایش چشم گیری دارد. دنده های بکار رفته در ساختمان پمپ دنده ای می بایست توسط سیال و مایع پمپاژ شده روغن کاری شوند و نمی بایست برای مدت طولانی بصورت خشک کار کنند. اغلب پمپ های دنده ای قابلیت گردش در دو جهت ساعت گرد و پاد ساعت گرد را دارند و از این رو می توان از آنها برای بارگیری و همچنین تخلیه تانکر های کشتی ها استفاده نمود. حدفاصل بسیار اندک بین دنده ها و بدنه در پمپ دنده ای میزان خوردگی سطحی را در آنها بالاخص در صورتیکه سیال پمپاژ دارای ذرات معلق جامد باشد به شدت افزایش می دهد. هر چند در برخی از طراحی های پمپ های دنده ای بالاخص در پمپ های دنده ای دنده داخلی قابلیت پمپاژ سیالات با ذرات معلق جامد نیز وجود دارد. پمپ های دنده ای دنده بیرونی دارای 4 عدد بلبرینگ و با تلورانس پایین هستند و از این رو برای پمپاژ سیالات با ذرات معلق جامد مناسب نیستند. پمپ دنده ای دنده داخلی تنها دارای یک و حداکثر دو بلبرینگ بوده که در سیال پمپ شونده قرار دارد و از این رو برای پمپاژ سیالات با ذرات معلق جامد مناسب تر است. بطور کلی پمپ دنده ای می بایست دارای یک فیلتر ورودی حذف کننده ذرات معلق جامد باشد.

پمپ دنده ای

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation