صنایع مصرف کننده پمپ دنده ای

صنایع مصرف کننده پمپ دنده ای

پمپ های دنده ای برای پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا بکار میروند. پمپ های دنده ای قابلیت کار بصورت خشک را نیز دارند اما راندمان و طول عمر آنها در پمپاژ سیالات و بصورت تر بالا میرود. صنایع و کارخانجات تولید روغن، رنگ های صنعتی، رزین ها و صنایع غذایی از مصرف کنندگان اصلی پمپ دنده ای محسوب میشوند. بصورت کلی از پمپ دنده ای در صنایعی استفاده میشود که قابلیت ایجاد فشار و پمپاژ حجم مشخص و دقیقی از سیال مورد نظر باشد. همچنین فشار و حجم خروجی پمپ دنده ای چندان تحت تاثیر فشار جریان ورودی نمی باشد ( بر خلاف پمپ گریز از مرکز) و از این رو از پمپ های دنده ای برای پمپاژ سیال با جریان نا منظم ورودی نیز استفاده میشود.

پمپ دنده ای

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation