مقایسه پمپ دنده ای بیرونی و درونی

مقایسه پمپ دنده ای بیرونی و درونی

در بین دو طرح مختلف پمپ دنده ای بیرونی ودرونی این مدل بیرونی است که قابلیت حفظ حداکثر فشار خروجی تا 3000 PSI و دبی خروجی را دارد چرا که دارای تلورانس حرکتی کمتر و ساپورت شافت مستحکم تری است. پمپ دنده داخلی دارای قابلیت مکش بالاتری بوده و برای سیالات با ویسوزیته بالاتر مناسب تر هستند و دارای رینج عملگر بهتری بین 1 cP الی 1000000 cP می باشند. از آنجا که خروجی پمپ دنده ای بصورت مستقیم و حتی لگاریتمی به سرعت دورانی دنده ها بستگی دارد از پمپ های دنده ای برای اهداف پمپاژ همزمان با اندازه گیری حجمی و ترکیب چند سیال نیز استفاده میشود. هر دو نوع پمپ دنده ای بیرونی و داخلی با تغییر ترکیب و متریال بکار رفته در کیسینگ و دنده ها بعنوان پمپ اسید نیز قابل استفاده برای پمپاژ اسید های رقیق سولوفوریک، سدیم هیپو کلریت، هیدروکسید سدیم و فریک کلرید ها نیز قابل استفاده هسستند. بصورت معمول ترکیب و متریال بکار رفته در ساختار پمپ های دنده ای چدن، استنلس استیل و آلیاژ فولادی است.

پمپ دنده ای

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation