مصرف غیر عادی پمپ دنده ای از الکتریسیته

مصرف غیر عادی پمپ دنده ای از الکتریسیته

در برخی از موارد اتفاق می افتد که پمپ دنده ای عملکرد مناسب، مکش و خروجی با سرعت و به میزان دقیق و مناسبی دارد اما مصرف الکتریسیته آن بسیار بالا و غیر عادی می باشد. در زیر به بررسی عوامل افزایش مصرف پمپ دنده ای از الکتریسیته می پردازیم.

پمپ های دنده ای می بایست هر چند وقت یکبار مورد بررسی دقیق از نظر کارکرد و راندمان قرار گیرند و در صورتیکه دنده های داخلی آنها دچار خوردگی شده است نیاز به تعمیر و تعویض قطعات دارند.

پمپ دنده ای

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation