رفع اشکال عدم خروجی پمپ های دنده ای

رفع اشکال عدم خروجی پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای نیز ممکن است مانند هر ماشین صنعتی دچار مشکلاتی در عملکرد شوند. یکی از معمول ترین اشکالات در عملکرد پمپ دنده ای عدم خروجی سیال پس از روشن شدن پمپ می باشد. در این مواقع به ترتیب موارد زیر می بایست تحت بررسی قرار گیرد.


دلایل قید شده برای بررسی عدم عملکرد پمپ دنده ای زمانی که پمپ پس از اتصال الکتریسیته روشن شده و صدای حرکت آن به گوش می رسد می باشد. در غیر این صورت پمپ از نظر الکتریکی دچار مشکل می باشد.

پمپ دنده ای

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation