کدام الکتروپمپ بیشترین دبی جریان را دارد؟

کدام الکتروپمپ بیشترین دبی جریان را دارد؟

دبی جریان یکی از فاکتور های مکانیکی مهم در انتخاب انواع الکتروپمپ می باشد و در کنار هد جریان بعنوان دو فاکترو اصلی مد نظر قرار می گیرد. هر چند کم بود دبی جریان در الکتروپمپ ها با بستن موازی چند الکتروپمپ قابل جبران می باشد اما انتخاب پمپ متناسب با دبی و جریان سیال مورد نظر بصورت تک می تواند سبب ایجاد جریان یکنواخت تر، کاهش متعلقات مورد نظر و کاهش هزینه ها بیانجامد. در بین انواع الکتروپمپ ها این پمپ گریز از مرکز می باشد که نه تنها ایجاد جریان یکنواخت می کند (برعمس پمپ پیستونی که هد بالا دارد اما جریان یکنواختی ندارد)، بلکه با افزایش سرعت در سیال معمولا دبی بسیار بالایی نیز تولید می کند. در این بین شاید بتوان گفت بر حسب m3/s دبی تولیدی توسط پمپ دنده ای در بین تمامی انواع الکتروپمپ ها نیز در پایین ترین رده قرار دارد. هر چند دقت در میزان جریان و دبی در پمپ دنده ای از انواع دیگر الکتروپمپ بالاتر است.

الکتروپمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation