حداکثر توان دوزینگ پمپ ها چقدر است؟

حداکثر توان دوزینگ پمپ ها چقدر است؟

دوزینگ پمپ ها در دسته الکتروپمپ ها با توان متوسط و پایینتر از متوسط دسته بندی میشوند و اغلب دارای دبی بسیار محدودی می باشند. البته در اغلب دوزینگ پمپ ها میزان دبی خروجی توسط یک سولنوئید قابل تنظیم می باشد. اغلب دوزینگ پمپ ها بسیار دقیق و دارای شمارنده و کنترل کننده میزان دبی سیال هستند نرخ جریان سیال خروجی این الکتروپمپ ها بین 0.01 الی 20 گالن در دقیقه gp, بوده و فشار خروجی آنها بین 10 الی 30000 PSI تغییر می کند. دوزینگ پمپ ها دارای توان خروجی بین 0.25 الی 60 hp اسب بخار هستند. مصارف دوزینگ پمپ ها اغلب برای انتقال میزان مشخصی از مواد در مسیر جریان در بازه های زمانی مشخص می باشد.

دوزینگ پمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation