مقایسه توان دوزینگ پمپ با پمپ های صنعتی

مقایسه توان دوزینگ پمپ با پمپ های صنعتی

دوزینگ پمپ در واقع نه نوعی از پمپ بلکه بیانگر نوعی از کاربری الکتروپمپ ها محسوب می شود و از این رو دوزینگ پمپ ها می توانند در انواع مختلفی تولید شوند. در اغلب موارد با توجه به اینکه هد و دبی پایینی از دوزینگ پمپ ها نیاز می باشد در مقایسه با پمپ های صنعتی مانند پمپ پیستونی و پمپ گریز از مرکز اغلب دوزینگ پمپ ها دارای هد انتقال سیال و دبی جریان سیال پایینی هستند و در مقایسه با پمپ های صنعتی قدرتمند قرار نمی گیرند. برخی از انواع دوزینگ پمپ مانند پمپ دیافراگمی دارای توان بسیار بالا و سرعت عمل بسیار مناسبی می باشد و از این رو برای کاربری های خاص به عنوان دوزینگ پمپ از این سری از الکتروپمپ ها در صنایع استفاده می شود.

دوزینگ پمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation