نحوه عملکرد دوزینگ پمپ

نحوه عملکرد دوزینگ پمپ

بسته به برند تولید کننده و مدل دوزینگ پمپ ها دارای عملکرد متفاوتی هستند. اما آنچه در میان تمام آنها مشترک است مکش میزان مشخص و اندازه گیری شده از مواد شیمیایی و تزریق آن به داخل خط لوله جریان می باشد. برای انجام این فرایند بصورت کامل اجزایی وجود دارند که بصورت هماهنگ با اجزای دوزینگ پمپ عمل می کنند که عبارتند از:به جزو اجزا و موارد اصلی متعلیقات دیگری نیز برای دوزینگ پمپ ها می توان قائل شد که با افزایش کارایی و توان آنها می انجامد. در این دسته می توان به سیستم های کنترل که به بررسی میزان دقیق سیال پمپاژ شده و در زمان دقیق برنامه ریزی شده می پردازد اشاره نمود.

دوزینگ پمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation