هد پمپ لجن کش تا چه ارتفاعی است

هد پمپ لجن کش تا چه ارتفاعی است

هر چند در مورد پمپ لجن کش فاکتور های مهم دیگری مانند قابلیت پمپاژ سیال با ویسکوزیته بالا و قابلیت پمپاژ سیال با ذرات جامد معلق از اهمیت ویژه ای برخوردار است هد پمپ لجن کش نیز از فاکتور های مهم محسوب میشود. اغلب از پمپ لجن کش برای پمپاژ سیال به ارتفاعات متوسط استفاده میشود. از آنجا که پمپ لجن کش در دسته الکتروپمپ های گریز از مرکز قرار دارد اغلب دارای دبی نسبتا بالا با هد محدود می باشند. هد متوسط تعریف شده برای اغلب پمپ های لجن کش بین 6 الی 25 متر می باشد. هر چند با در نظر گرفتن ولتاژ ورودی و همچنین برای کاربری های خاص با کاهش میزان دبی این میزان هد خروجی قابل افزایش است اما در اغلب موارد این رینج از ارتفاع پمپاژ سیال کفایت می کند.

پمپ لجن کش

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation