اتصال الکتروموتور بر روی سطوح

اتصال الکتروموتور بر روی سطوح

الکتروموتور ها ماشین آلات صنعتی قدرتمندی هستند که در توان های مختلف با سایز های مختلفی تولید می شوند. با توجه به عملکرد الکتروموتور در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی که ارتعاشاتی را در اتصال شافت مرکزی ایجاد می کند اغلب از پیچ های شش گوش صنعتی و گاهی از پیچ آلن در این اتصالات استنفاده می کنند. پایه الکتروموتور بر روی سطح نشسته و اغلب از چهار عدد پیچ صنعتی شش گوش که یا از مهره شش گوش ساده و یا گاهی از مهره کاسه نمدی برای اتصال استفاده می کند تا در برابر ارتعاشات ناشی از اتصال شافت الکتروموتور در برابر باز شدن مقاومت داشته باشد استفاده می کند. در واقع مهره کاسه نمدی که به مهره قفلی نیز شناخته می شود مانند یک بست در برابر باز شدن مهره بر روی این اتصالات عمل می کند.

الکتروموتور

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation