دوزینگ پمپ EMEC سری K

دوزینگ پمپ EMEC سری K
ظرفیت : |    نوع : سولنوئید دار    
موجود | حداقل سفارش :  1
دوزینگ پمپ EMEC سری K در 18 مدل مختلف از نوع جریان ثابت و لگاریتمی طراحی و تولید شده است. این سری از دوزینگ پمپ ها در سری KMS DC از نوع جریان ثابت همراه با الارم هشدار دهنده خروجی، سری KMS MF از نوع جریان ثابت و جریان لگاریتمی چند منظوره، سری KMS CL دوزینگ پمپ جریان متغیر با سنجش میزان کلر، سری KMS EN از نوع تایمر دار هفتگی، سری KMS PH دوزینگ پمپ جریان لگاریتمی با سنسور میزان PH آب و در انواع مختلف دارای مزایا و ویژگی های دیگری مانند سنسور تشخیص سطح آب طراحی و تولید شده است.
دوزینگ پمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation