دوزینگ پمپ EMEC سری AMS PH

دوزینگ پمپ EMEC سری AMS PH
ظرفیت : |    نوع : سولنوئید دار    
موجود | حداقل سفارش :  1
دوزینگ پمپ EMEC از نوع سولنوئید دار در 6 سری مختلف و در 60 مدل مختلف متناسب با شرایط کاری مختلف طراحی و تولید شده اند. این دوزینگ پمپ ها دارای فشار کاری و ویزان و نوع جریان سیال متفاوت بوده و با قابلیت نصب در دو حالت و وضعیت طراحی شده اند. برخی از سری های این الکتروپمپ متناسب با کاربری های خاص مانند استخر ها، سیستم های سرمایشی و کارواش طراحی و تولید شده اند. دوزینگ پمپ EMEC سری AMS PH آز نوع جریان غیر ثابت و جریان لگاریتمی بوده که دارای سنسور های اندازه گیری PH آب نیز می باشد. این دوزینگ پمپ برای شرایط فشاری از 2 الی 25 بار طراحی شده است که در فشار 2 بار قابلیت جریان سیال 60 لیتر در ساعت و در فشار بسیار بالای 25 بار قابلیت ایجاد جریان تا 5 لیتر در ساعت را دارد.
دوزینگ پمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation