پمپ لجن کش KSB تک

پمپ لجن کش KSB تک
ظرفیت : |    نوع : تک فاز    
موجود | حداقل سفارش :  1
این سری از پمپ های لجن کش که بصورت تک و دوبل تولید شده اند بیشتر برای کاربری های خانگی و همچنین در هتل ها و بیمارستان ها برای مکش و حذف لجن های تولید شده مورد استفاده قرار می گیرند. از این الکتروپمپ ها جایی که تحت یک گرادیان طبیعی اجرا نمی شود مورد استفاده قرار می گیرند. در این سری از پمپ های لجن کش پروانه از نوع جریان آزاد بیشترین میزان کاربری را دارد. توجه به این نکته ضروری است که از این سری پمپ های لجن کش برای مکش در سطحی پایینتر از سطح سر ریز می بایست استفاده شود. این سری از پمپ های لجن کش که بصورت اتوماتیک نیز عمل می کنند مجهز به سنسور تشخیص سطح سیال می باشند.
پمپ لجن کش

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation