راندمان کاری گیربکس حلزونی چقدر است

راندمان کاری گیربکس حلزونی چقدر است

هر چند از نظر عقلی استفاده از گیربکس های هلیکال به سبب راندمان بسیار بالایی که دارند نسبت به استفاده از گیربکس حلزونی ارجحیت داشته باشد اما پیشرفت هایی که در طراحی و تولید گیربکس های حلزونی بالاخص در سیستم روانکاری و خنک کاری آنها صورت پذیرفته است این اختلاف در راندمان کاری را به حداقل رسانیده است بگونه ای که گیربکس های حلزونی که پیشتر دارای راندمان حداکثری 80 الی 85% داشتند امروزه راندمان بالای 90% دارند. این امر بالاخص راجع به گیربکس حلزونی راستگرد بارز تر می باشد. گیربکس حلزونی راست گرد در اثر افزایش دامنه ضریب تبدیل با کاهش راندمان کاری مواجه میشود چرا که هر چه حد فاصل مرکز به مرکز دنده های اقماری و خورشیدی کاهش پیدا می کند راندمان کاری نیز دچار افت می شود. بدین ترتیب گیربکس حلزونی استاندارد با فاصله مرکزی 2.6 اینچ in با افزایش ضریب تبدیل دچار کاهش راندمان کاری می شود.

گیربکس حلزونی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation