چرا پمپ پیستونی هد بالا و دبی کمی دارد

چرا پمپ پیستونی هد بالا و دبی کمی دارد

برای پاسخ به این سوال بهتر است سوال را بصورت کلی تری مطرح کنیم بدین گونه که چرا پمپ های جابجایی مثبت بصورت کلی دبی کم و هد بالایی دارند چرا که این مشخصه بصورت یکسان بین آنها تکرار میشود . بصورت یکسان در پمپ پیستونی، لوب پمپ ها و پمپ های دنده ای نیز تکرار می شود. این مشخصه بصورت برعکس در پمپ های گریز از مرکز یعنی هد پایین و جریان بالا دیده میشود و این بدلیل مبنای کاملا متفاوت کاری این دو دسته پمپ می باشد. این تفاوت کاری دو دسته پمپ در نمودار های مرتبط رسم شده برای این دو دسته اصلی الکتروپمپ بصورت مشهودی قابل رویت است. همین تفاوت است که کاربری بسیار متفاوتی را برای این پمپ ها در صنایع مختلف بوجود می آورد. شایان دکر است که مبنای کاری پمپ پیستونی بگونه ای است که بصورت تئوریک محدودیتی برای هد در آن وجود ندارد.

پمپ پیستونی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation