کدام الکتروپمپ بیشترین هد را دارد؟

کدام الکتروپمپ بیشترین هد را دارد؟

در انتخاب الکتروپمپ ها ویژگی های متعددی در نظر گرفته میشوند که مهمترین آنها هد و دبی الکتروپمپ ها می باشد. هر چند برخی از صنایع که با مواد شیمیایی خاصی مانند اسید ها سر و کار دارند اولین فاکتور انتخاب عدم خوردگی در برابر این سیالات اسیدی است و به انتخاب پمپ اسید که بیشتر از مواد پلیمری تولید میشود می پردازند که خود پمپ گریز از مرکز می باشد. ار بین تمامی انواع الکتروپمپ این پمپ پیستونی است که به سبب بکار گیری سیستم مکش به داخل محفظه سیلندر و خروج با فشار پیستون دارای بیشترین هد می باشد. البته پمپ پیستونی به سبب ایجاد جریان غیر ثابت و دبی نسبتا پایینی که دارد دارای محدودیت هایی در کاربری می باشد اما از نظر هد بدون تردید در رده اول در بین تمامی الکتروپمپ ها قرار دارد.

الکتروپمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation