حداکثر ارتفاع مکش الکتروپمپ ها

حداکثر ارتفاع مکش الکتروپمپ ها

هد الکتروپمپ ها که حداکثر ارتفاع انتقال سیال توسط آنها می باشد یکی از قابلیت های اصلی و معیار های انتخاب الکتروپمپ ها می باشد. قابلیت مکش الکتروپمپ هاhttp://www.sanataria.ir/pro/Pump/2 هر چند چندان بستگی به توان و قدرت آنها ندارد پرا که از نظر فیزیکی حتی قدرتمند ترین الکتروپمپ ها نیز قابلیت مکش سیال از عمقی بیش از 10 متر را ندارند. این توان بسته به نوع الکتروپمپ ندارد بلکه دارای فلسفه ای فیزیکی می باشد. حداکثر قابلیت مکش پمپ ها که شاید برای پمپ های دیافراگمی و پیستونی تعریف شده باشد با ایجاد خلا کامل در داخل خط لوله یعنی فشار 0 مطلق حاصل می شود. در این وضعیت است که سیال برای جبران فشار 0 در داخل لوله بالا می رود. اما این بالا روی زمانی که به ارتفاع 10 متر می رسد بفشار در نقطعه پایینی لوله و هم سطح دریا در هر دو طرف به فشار 1 اتمسفر می رسد و عملا این کاهش فشار جبران شده و سیال ارتفاع بیشتر از 10 متر را بر اثر خلا و در اثر مکش طی نمی کند.

الکتروپمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation