مفهوم الکتروپمپ SELF PRIMING چیست

مفهوم الکتروپمپ SELF PRIMING چیست

الکتروپمپ ها با توجه به ساختار های بسیار متنوعی که دارند می توان گفت هر چند کارایی و هدف یکسانی را دنبال می کنند اما در عمل ماشین های مکانیکی کاملا متفاوتی هستند. بعنوان مثال نوع ساختار و عملکرد پمپ دیافراگمی هیچ شباهتی به پمپ گریز از مرکز ندارد. از این رو قابلیت های الکتروپمپ ها نیز می تواند کاملا متفاوت باشد. اغلب الکتروپمپ ها برای اینکه در جریان سیال قرار گرفته و در عمل مکش و پمپاژ کنند می بایست پس از نصب یا در هر بار راه اندازی در داخل آنها از طریق محفطه ای که طراحی شده است سیال ریخته شود و در غیر این صورت الکتروپمپ عملکردی ندارد که این دسته الکتروپمپ ها SELF PRIMING نیستند یعنی نیاز به سیال محرک اولیه دارند مانند پمپ گریز از مرکز که در صورت عدم وجود سیال اولیه در داخل چمبر بصورت هرز کار می کنند. در عوض انواع دیگری از الکتروپمپ مانند پمپ دیافراگمی هستند که SELF PRIMING هستند یعنی نیازی به پر کردن آنها توسط سیال در ابتدای فرایند و در مرحله راه اندازی نسیت و پمپ دیافراگمی مکش سیال را بدون مایع پرایم انجام داده در چند سیکل اول به مکش و تخلیه هوا و پس از آن به پمپاژ سیال می پردازد.

الکتروپمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation