هزینه حفظ و نگهداری الکتروپمپ ها

هزینه حفظ و نگهداری الکتروپمپ ها

الکتروپمپ ها بر خلاف گیربکس ها و الکتروموتور ها با یک عامل مکانیکی بسیار مخرب و تاثیر گذار در کاهش طول عمر یعنی حرارت سرو کار ندارند چرا که جریان سیال در داخل الکتروپمپ ها بخودی خود سبب خنک شدن الکتروپمپ می شود. این امر در رابطه با برخی انواع پمپ مانند پمپ لجن کش که بصورت شناور در آب کار می کند بسیار ساده تر قابل لمس می باشد. اما به هر حال الکتروپمپ ها نیز مانند هر ماشین مکانیکی دیگر دارای اجزایی هستند که در طول زمان مستحلک می شود. در پمپ های گریز از مرکز پروانه ها می باشند که در تماس با سیالات خورنده و یا با ذرات جامد معلق دچار خوردگی شده و نیاز به تعویض پیدا می کنند. در انواع دیگر الکتروپمپ سایش های سطحی و افزایش عمق و ایجاد پلیسه ها و رسوب ذرات در محفظه های مختلف الکتروپمپ سبب می شود تا بصورت دوره ای نیاز به بازبینی و تعویض قطعات داخلی داشته باشند.

الکتروپمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation