کمپرسور

آریا صنعت نوین وارد کننده انواع الکتروکمپرسورهای صنعتی شامل کمپرسورهای اسکرو تولید داخلی و وارداتی، کمپرسور سانتریفیوژ، کمپرسور های تک و لوازم جانبی کمپرسور

کمپرسور
کمپرسور
کمپرسور پیستونی
کمپرسور پیستونی
کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors
کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors
کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors
کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors
تجهیزات جانبی کمپرسور
تجهیزات جانبی کمپرسور
کمپرسورهای دائم کار oilfree
کمپرسورهای دائم کار oilfree
کمپرسورهای صنعتی اویل فری
کمپرسورهای صنعتی اویل فری
کمپرسورABAC
کمپرسورABAC

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation