کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors

مشخصات فنی کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors

انواع کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors

کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت بدون روغن (SIERRA)
کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت بدون روغن با دور متغير (NIRVANA Oil-Free)
کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت روغنی (SSR)
کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت روغنی با دور متغير (NIRVANA-UNIGY)
کمپرسورهای روتاری اسکرو سيار روغنی (PORTABLE - Series)
کمپرسورهای روتاری اسکرو سيار روغنی فشارقوی (DL)

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation