گیربکس دور متغیر SEW سری VU/VZ

گیربکس دور متغیر SEW سری VU/VZ
ظرفیت : 45 KW |    نوع : اتصال از پایین    
موجود | حداقل سفارش :  1
گیربکس دور متغیر SEW سری VU/VZ که تا توان 45 کیلو وات KW قابل بهره برداری می باشد مجهز به الکتروموتور سری VARIBLOC®® از نوع دور متغیر همراه با تسمه V بلت استفاده می کند. رینج عمومی سرعت این گیربکس های دور متغیر 1:4 ، 1:6 و 1:8 می باشد. تغییر قدرت این سری از گیربکس ها به شکل U- و یا Z- بدین معناست که ترکیبات مختلفی از سرعت و گشتاور را ممکن می سازند. البته این رینج به نوع تهویه در دو حالت بسته بدون تهویه و تهویه دار متفاوت می باشد. گیربکس دور متغیر SEW سری VU-VZ همراه با الکتروموتور 4 قطبی با توان های مختلف در 7 سری مختلف VU / VZ 01 ، VU / VZ 11 ، VU / VZ 21، VU / VZ 31، VU / VZ 41، VU 51، VU 6 تولید شده است. گیربکس SEW دور متغیر بدون تهویه از این سری ها حداکثر نرخ تبدیل 1:6 را دارد.
گیربکس دور متغیر

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation